דירות זיו׳ס פלייס 2 וחצי חדרים ״דלוקוס״


דירות זיו׳ס פלייס 2 וחצי חדרים ״דלוקוס״